Parkering

Styret endrer nå parkeringskortene i Tinnbo og dersom du fremdeles trenger eller ønsker parkeringsplass så må du sende sms til Elin tlf. 95866252 med navn, blokknummer og reg.nr. på bilen, innen utgangen av november.

Husk at dersom du har garasje så kan du ikke samtidig ha parkeringsplass og hver leilighet har kun én plass.

Du må ha bil for å ha parkeringsplass.

Mvh. styret v/Marion

Fellesdugnad

Årets fellesdugnad blir avholdt lørdag 17.10. kl. 12.

Oppmøte er ved lekeplassen for registrering og fordeling av arbeidsoppgaver. Kun én voksen person fra hver leilighet har lov til å stille opp pga. Covid-19.

Husk å holde avstand til andre!

Mvh. styret v/Marion

Forbud mot kull grill

Det er forbud mot bruk av kull grill på balkongen. Kun elektrisk eller gass grill er tillatt.

Kull grill kan være brann farlig og til stor sjenanse for dine naboer. Har du spørsmål kontakt styret.

Ny henteordning for glass- og metallemballasje

I 2019 innfører Avfall Sør henting av glass og metallembalasje i Kristiansand. Alle husholdningr får ny dunk for glass og metall. Heldigvis kan borettslag velge hva de vil ha utplassert. Vi kan velge mellom dunk, iglo og nedgravd container.

Styret i Tinnbo har valgt iglo. Dette er totalt sett den beste løsning for borettslaget.

Avfall Sør mener vi klarer oss med en iglo. I juni blir iglo satt på plass.

NY avtale med GET fra 1. januar 2019

Vi har en god nyhet i førjulstiden. Styret har undertegnet en ny avtale med GET som gir oss raskere bredbånd;  til samme pris som idag.

De viktigste endringene er disse :

–  Dagens fellesavtale i Tinnbo inneholder TV Pakken Start med 50 Kanalpoeng og 10 Mbps bredbåndshastighet til kr. 366,- pr. boenhet pr. mnd.

–  Ny fellesavtale inneholder samme tv pakke og 50 Mbps brebåndshastighet til samme pris kr 366,- pr. boenhet pr. mnd over felleskostnadene.

Beboere som i dag har kun 10 Mbps bredbånd vil automatisk oppgradere til 50 Mbps, prisen blir den samme som i dag kr. 366,-

Les mer — HER

Venllig hilsen Styret

PS.  Styret ønsker alle beboere i Tinnbo en riktig God Jul og Ett godt Nytt År .

 

Plastinnsamling – rutiner og Tømmekalender

Tinnbo brl har hentedato plast som andre på Tinnheia, det vil si samme dag som Papir hentes.  Sekkene med innsamlet plast skal da settes/festes ved søppelanleggene våre.

Her kan du se vår Tømmekalender med info : Les her

Plastemballasje som skal i sekken er: Poser, folie, begre, bokser og flasker av plast, for eksempel, kaffeposer, ostepakker, rømmebegre, vaskemiddelflasker og bæreposer m.m.

NEI: Plastprodukter som ikke er emballasje, f.eks stroppebånd, bøtter, leker, hageslanger, VHSvideokassetter, kjøkkenredskaper, vednett, Isopor® (EPS) kastes som resteavfall i grå dunk

Innsamling plast

Fra 2018 vil Avfall Sør hente plastemballasje hjemme hos husstandene. Innsamling av plastemballasje på returpunkter avvikles. Standardløsning vil være at plastemballasje leveres i sekk, uten ekstra kostnad. Plastemballasjen samles i sekker som settes ut for tømming hver 4.uke. Innsamling i sekk er en enkel og effektiv løsning for god sortering. Sekkene er på 240 liter, og veier ca 3 kg når de er fulle.

Idag har alle andelseiere i Tinnbo fått utlevert en rull med plastsekker. Lykke til.

Tett avløp på kjøkken ?

Nylig har ett firma sjekket tilstanden i avløpssystemet i Tinnbo borettslag. Undersøkelsen viste at avløp fra kjøkken var meget gjengrodd.  Bildene tyder på at dette ikke kan løses opp med vanlig stakefjær eller lignende.

Vi har fått rørlegger Fosselie til å gi oss en gunstig pris :

Stake og rense avløpsrør fra kjøkken til hoved avløpsrør i sjakt, Kr. 890.- Inkl.Mva.
Kontakt Gjermund Fosselie på tlf. 982 98070.

Send din epost adresse

Styret holder på å oppdatere kontakt informasjon til alle andelseiere i Tinnbo borettslag. Send en epost til styrets epost adresse slik at vi får registrert din.  Det vil gjøre det mulig å informere alle raskt ved behov .

 

 

 

Takk for oppmøte

Takk til alle som deltok på fellesdugnaden!

Årets dugnad hadde et godt oppmøte og dugnaden ble unnagjort relativt fort. Vi var veldig heldige med været og fikk derfor også malt første strøk på de nye garasjeveggene. Det ene lekestativet fikk også en liten overhaling. Dette var så klart i tillegg til all den vanlige jobben som er på dugnadene.

Alle som møtte opp gjorde en god innsats! Vi er glade for å ha så engasjerte beboere i borettslaget, slik at vi har det pent rundt oss og hyggelig sammen.

Etter dugnaden var det kaffe, pølser og brus i fellesskap på lekeplassen. Takk til høyblokka for igjen å ha lånt vekk grillen.

Dugnad 2016

FELLESDUGNAD 20. APRIL

Oppmøte kl. 17.30 ved lekeplassen.

I år kommer containerne for restavfall samtidig med containerne for selve dugnaden. Alle vil stå fra 19. april til 21. april.

I restavfallet kan dere hive ting, bortsett fra store ting som sofa, seng osv. Farlig/elektronisk avfall kan ikke hives i disse.

Det er veldig viktig at det kun blir kastet ting i containerne til restavfall!

PÅ DUGNADEN går dere til lekeplassen for registrering av oppmøte og utdeling av oppgaver. Dersom du ikke er innregistrert, kan dugnadspengene ikke refunderes. Ta med spade og feiekost. Husk å ta det med hjem igjen til blokka.

Etter at oppgavene er utført, blir det pølser, brus og kaffe.

Ta med godt humør og still opp for fellesskapet, så blir det en hyggelig dag og hyggelig rundt oss.

Hilsen styret v/ Eli og Marion

Varsel om generalforsamling for 2015

Frist for innmelding av saker til behandling er 21. februar 2016.
Egen innkalling følger.

Generalforsamling avholdes mandag 14. mars kl. 18.00, Tinnheiveien 30.

Garasjelagets årsmøte avholdes samme dag kl. 17.30 og det er samme frist for innmelding av saker til garasjelagets årsmøte.

Saker leveres skriftlig på e-post til styret (post.tinnbo@borettslag.net) eller i styrets postkasse i nr. 18.

Vi ønsker forslag til kandidater til styreverv!

Husk årets blokkmøte!

Styret