Info ventilasjonssystem

Det er installert Exhausto sentralt boligventilasjonssystem EBV04. Dette representerer det beste av teknologi på markedet og har en svært høy virkningsgrad. For dere som beboere betyr det at mer enn 80% av varmen fra leilighetene blir gjenvunnet, og dere kan spare penger

Anlegget er et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Luften suges ut av leiligheten fra kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Fra kjøkken og toalett er det en kontrollventil på veggen og på badet og vaskerom er det en fuktstyrt ventil av typen BXL879.

Når det blir fuktig på bad eller vaskerom vil den fuktstyrte ventilen øke luftmengden for å transportere bort fukt. Når det blir tørrere igjen vil ventilen gå tilbake til grunnstilling. Luften føres tilbake til stue og soverom via kontrollventiler.

Dette anlegget «lever sitt eget liv» uten at dere som beboere behøver å tenke på hverken instilling eller skifte av filter.

Vi anbefaler at den fuktstyrte ventilen på badet rengjøres som vist på papiret som ligger inne i ventilen. Dere kan finne dette ved å ta av lokket.

Ved eventuelle driftforstyrrelser kontaktes styret.