Dyrehold

REGLER FOR HUSDYRHOLD

Dyr tillates etter følgende regler:

Eier skal ha kontroll over dyret så langt det lar seg gjøre, og er dyrevelferdsmessig
forsvarlig.

Når styret blir informert om husdyrholdet, må eier/leier underskrive «Regler for
husdyrhold» og sørge for at disse oppfylles:

• Dyr skal ikke oppholde seg fritt i ganger eller fellesområder. Husdyr skal
holdes i bånd på borettslagets eiendom. Båndtvang gjelder ikke katt.
• Eier er pliktig til å plukke opp avfall fra hund og andre dyr i bånd. (Husk
pose, som kastes i avfallet.)
• Hunder og andre dyr i bånd skal holdes borte fra lekeplassene og
sandkassene. Vis spesielt hensyn til barn.
• Dyr må ikke være overlatt til seg selv. Når eier reiser bort, skal eier påse
at dyrene får tilstrekkelig tilsyn.
• Dyr må ikke sjenere andre leieboere med hyling eller gjøing utover det
som kan regnes som vanlig adferd, eller truende/aggressiv adferd.
• Eventuelle konflikter ved dyreholdet skal tas opp med styret. Styret vil
ved nødvendighet vurdere hvert enkelt forhold.
• Ved senere anskaffelse av kjæledyr, skal styret informeres.
• Alle katter i borettslaget, bortsett fra rasekatter som brukes i avl, skal
kastreres og id-merkes.

Dersom disse regler ikke blir overholdt, vil styret vurdere sanksjoner i hvert tilfelle.