Kjøkkenhetter til ventilasjonssystem

Det nye, balanserte ventilasjonssystemet er fra den danske leverandøren Exhausto.

Exhausto er i fremste rekke når det gjelder moderne, effektive ventilasjonsløsninger med varmegjenvinning. Dette vil føre til et betydelig bedre inneklima i leilighetene.

Dagens kjøkkenventilator med kullfilter kan fortsatt brukes. Dersom du åpner kjøkkenvinduet litt når du bruker ventilator vil anlegget fungere bedre.

Exhausto har egne avtrekkshetter som kan tilkobles anlegget. Flere andre leverandører har også avtrekkshetter som passer. Sjekk evt. med din kjøkkenleverandør dersom du skal bytte.

Obs! Det er BARE avtrekkshetter med spjeld som kan tilkobles anlegget. Kjøkkenhetter med vifte kan IKKE tilkobles ventilasjonssystemet i Tinnbo Borettlsag.

VIKTIG: Alt annet kan føre til skader og beboer/andelseier kan stilles til ansvar