Utbedring av porttelefon

Hei

Oneco er engasjert til å gå over / oppgradere porttelefonene i alle blokkene. Dette for å sikre at disse skal fungere best mulig. Det er sendt ut SMS til samtlige beboere om når dette vil skje i deres blokk. OneCo trenger da tilgang til alle leiligheter og vi ber om at dere avtaler med hverandre dersom noen ikke er hjemme, eventuelt tar kontakt med styret, så kan en i styret ha kontroll på nøklene dine mens OneCo jobber.

Per borettslagets vedtekter §5-2(4) må andelseier dekke eventuelle merkostnader dersom OneCo ikke får tilgang til boligen på tidspunktet de trenger det. Under er full oversikt over når OneCo vil jobbe i de ulike blokkene.

 • Uke 34:
  • Mandag 22. august:       Koboltveien 18 formiddag
  • Mandag 22. august:       Koboltveien 20 ettermiddag
  • Tirsdag 23. august:         Koboltveien 22 formiddag
  • Tirsdag 23. august:         Koboltveien 24 ettermiddag.   
 • Uke 35:
  • Mandag 29. august:       Koboltveien 4
  • Tirsdag 30. august:         Koboltveien 8 formiddag
  • Tirsdag 30. august:         Koboltveien 10 ettermiddag
 • Uke 36:
  • Mandag 05. september:       Koboltveien 12 formiddag
  • Mandag 05. september:       Koboltveien 14 ettermiddag
  • Tirsdag 06. september:         Koboltveien 16