Korttidsutleie

Korttidsutleie inntil 30 dager per år er tillat, jf. borettslagsloven § 5-4.

Andelseier plikter å melde fra om utleien til styret før utleieperioden starter, via eget skjema på borettslagets hjemmeside, per e-post eller brev.

Varselet skal minst inneholde utleiers navn, hvilken bolig det gjelder, utleiens varighet, antall leietakere og hovedleietakers kontaktinformasjon.