Vaktmesterinstruks

  1. Denne vaktmesterinstruksen gjelder for samtlige andelseiere og fremleiere.
  2. Vaktmesters oppgaver utføres i det tidsrom som fremgår av lister i de enkelte blokker. Liste utarbeides av blokktillitsvalgt
  3. Ferie, sykdom etc fritar ikke for ansvar for å utføre vaktmesteroppgavene. Den enkelte beboer må da sørge for at andre utfører vaktmesteroppgavene.
  4. Vaktmesteroppgaver:
  • Rydde og spyle inngangspartier og oppkjørsel til blokken slik at dette holdes rent.
  • Sandstrøing ved glatt føre og hjelpe til med snømåking i oppkjørselen til blokken.
  • Påse at ytterdøren i inngangspartiet låses om kvelden.
  • Utføre vanlig rydding rundt blokkene.
  • Vanning av eventuelle planter rundt blokken.

Sist oppdatert 18.01.2022