Vaktmesterinstruks

Vaktmesterinstruks Tinnbo borettslag

  1. Denne vaktmesterinstruksen gjelder for samtlige andelseiere og fremleiere.

 

  1. Vaktmesters oppgaver utføres i det tidsrommet som fremgår av lister i de enkelte blokker. Liste utarbeides av blokktillitsvalgt.

 

  1. Ferie, sykdom etc. fritar ikke for ansvar for å utføre vaktmesteroppgavene. Den enkelte beboer må da sørge for at andre utfører vaktmesteroppgavene.

 

  1. Vaktmesteroppgaver:
  • Rydde og spyle inngangspartier og oppkjørsel til blokka slik at dette holdes rent.
  • Sandstrøing ved glatt føre og snømåking i oppkjørselen til blokka. Ved store snømengder er snømåking et felles ansvar for alle i blokka.
  • Påse at ytterdøren i inngangspartiet låses om kvelden.
  • Utføre vanlig rydding rundt blokka.
  • Vanning av eventuelle planter rundt blokka, samt hage/plen. NB! Sjekk ev. vanningsrestriksjoner.
  • Klipping av hekk: én gang på våren (ila de to siste ukene i mai), og én gang på høsten (ila de to første ukene i oktober).

 

Sist endret august 2023