Vaktmesterinstruks

1. Denne vaktmesterinstruksen gjelder for samtlige andelseiere og fremleiere.

2. Gjentatte brudd på vaktmesterinstruksen kan føre til oppsigelse av leieforholdet.

3. Vaktmesters oppgaver utføres i det tidsrom som fremgår av lister i de enkelte blokker.
Ferie, sykdom etc fritar ikke for ansvar for å utføre vaktmesteroppgavene. Den enkelte beboer må da sørge for at andre utfører vaktmesteroppgavene.

4. Vaktmesteroppgaver:
* Rydde og spyle inngangspartier og oppkjørsel til blokken slik at dette holdes rent.
* Vaske kjellergulv i trappehus der denne oppgaven ikke inngår i husordensreglene.
* Klippe og vanne plenen etter behov.
* Sandstrøing ved glatt føre og hjelpe til med snømåking i oppkjørselen til blokken.
* Påse at ytterdøren i inngangspartiet låses om kvelden.
* Utføre vanlig rydding rundt blokkene.

I tillegg gjelder følgende spesielt for Koboltveien 4:
* I løpet av vaktmesteruka vaske inngangspartiet, heisen, vaskeriet med gulv, dører og vinduer.

I tillegg gjelder følgende spesielt for Koboltveien 16:
* Vaske heisen 2 ganger pr uke..
* Vaske gangen med dører og vinduer i inngangspartiet 1 gang pr uke, herunder også tømpapirkurven i første etasje ved behov.

Ajour pr 17 feb 98 med siste endring fra ordinær generalforsamling 19 feb 1997.

Sist oppdatert: 27.09.14