Forsikringsskade

Beboere må straks melde fra til styretdersom det oppdages skader på teknisk anlegg eller andre forhold som krever oppfølging fra styret.

Andelseiere som ved uaktsomhet påfører leilighetene vann- og brannskader, kan pålegges selv å dekke egenandel i forsikringsoppgjør.

Bygningstekniske endringer, innvendig eller utvendig, må på forhånd godkjennes av styret.

Antenner eller andre innretninger er ikke tillatt montert på utsiden av fasaden eller slik at de ødelegger blokkenes arkitektur.

Husk at du må ha egen innboforsikring!

Sist oppdatert 30.07.09