Tilfluktsrom

Tilfluktsrom i Tinnbo borettslag

Det er tilfluktsrom i blokkene 6, 12 og 20. Tilfluktsrommene brukes i dag til boder eller annen oppbevaring og lagring. Dette er det anledning for under forutsetning av at: 

  • rommets beskyttende evne ikke reduseres
  • rommet kan klargjøres som tilfluktsrom i løpet av 72 timer. 

For mer informasjon se: https://lovdata.no/forskrift/1995-03-15-254/§36