Fakta til selvangivelsen

Hvert år vil din andel av Tinnbo borettslags inntekter, kostnader, ligningsverdi, annen formue og andel gjel fremkomme i årsoppgaven du mottar.

Tallene oversendes Skattedirektoratet og vil fremkomme i din selvangivelse. Dersom andelen eies av f.eks. to personer vil beløpene bli delt likt på de involverte.

Sist oppdatert 01.07.10