Fakta til selvangivelsen

Hvert år vil din andel av Tinnbo borettslags inntekter, kostnader, ligningsverdi,
annen formue og andel gjeld fremkomme i Årsoppgaven du mottar.

Tallene oversendes skattedirektoratet og vil fremkomme i din selvangivelse. Dersom andelen ( leiligheten ) eies av f.eks to personer, vil beløpene bli delt likt på disse.

Sist oppdatert: 01.07.10