Parkeringsplasser – parkeringskort

Etter vedtak i styret skal nå biler på markerte parkeringsplasser ha synlig parkeringskort. Regler i forbindelse med parkeringsplasser er ikke endret. Det er tidligere kommet oppslag i hver blokk om dette.

Regler for parkering:

  1. Dersom du har garasje kan du ikke samtidig ha en parkeringsplass.
  2. En leilighet med tilhørende bil kan kun ha én parkeringsplass.
  3. Parkeringsplassene følger IKKE leilighetene. Dersom du flytter eller leier ut leiligheten din må styret varsles og parkeringskort må leveres inn.
  4. Det er kun lov til å parkere på nummererte plasser. Det er IKKE lov å parkere på plasser med skrå striper.
  5. Respekter andres plasser, ikke sett bilen din der.
  6. Plasser parkeringskortet synlig fremme i bilen.