Parkeringsplasser – parkeringskort

Parkeringsplasser i Tinnbo borettslag – Parkeringskort

Etter vedtak i styret, skal nå biler på parkeringsplassen ha synlig
parkeringskort.
Regler i forbindelse med parkeringsplasser er ikke endret. Det er
tidligere kommet oppslag i hver blokk om dette.

Likevel en påminnelse om regler :

1. Har du garasje , kan du ikke samtidig ha parkeringsplass.
2. En leilighet med tilhørende bil,kan bare ha en parkeringsplass.
3. Parkeringsplassene følger ikke leilighetene. Hvis du flytter
    eller leier ut leiligheten din, må undertegnede eller en annen i
    styret få beskjed.
    Da må parkeringskortet leveres inn.
4. Det er kun lov å parkere på nummererte plasser
( ikke plasser merket med skrå striper ).
5. Respekter andres plasser, ikke sett bilen din der.
6. Plasser parkeringskortet synlig fremme i bilen.
Med vennlig hilsen
Styret