Vaktmesterinstruks

Etter inngåelse av serviceavtaler for vask og plenklipping forsvinner dette ut fra vaktmesterordningen.

Det er fortsatt noen punkter som vil ligge på den enkelte andelseier, herunder strøing, vanning av planter, rydding av snø og spyling av inngangspartiet.

Se revidert vaktmesterinstruks: