Renholdsavtale

Etter vedtak på Generalforsamling 2020, avholdt 26.08.2021, ble det vedtatt at borettslaget skulle inngå en renholdsavtale med Servicepartner1. Denne trådte i kraft fra 03.01.2022.

I perioden 03-11 januar ble det gjennomført en «nullstillingsvask» av samtlige blokker

  • Trappegang og etasjer i nr 4-14 vaskes fredager i partallsuker
  • Trappegang og etasjer i nr 16-24 vaskes fredager i oddetallsuker
  • Inngangsparti og heis i høyblokkene vaskes torsdag hver uke
  • Renholder tømmer søppel i inngangsparti
  • Renholder kvitterer med klokkeslett for vask på skjema i hver blokk
  • Renholder vasker ikke under matter/tepper. Disse må fjernes for at det skal vaskes under
  • Renhold skjer i hovedsak i tidsrommet 10-15
  • De uker hvor renhold faller på en helligdag vil det ikke bli vasket, med mindre annet blir særskilt avtalt

Renholder bruker ikke vaskemidler med sterk lukt og det vil derfor ikke lukte noe særlig etter vask. 

Om du har tilbakemeldinger eller spørsmål om renhold, KONTAKT STYRET PÅ E-POST på tinnbo.brl@gmail.com 

Sist oppdatert: 28.04.2022