Vedlikehold gulv og vegger balkong

TINNBO – vedlikehold gulv og vegger på balkongene

I Tinnbo borettslag er det regler for hvordan gulv og vegger skal være. Gulv er malt med en spesiell to-komponent, lysgrå maling. Innvendige vegger og malt med en hvit, egnet murmaling.  Se produktark :  Maling vegg balkong   (  .pdf fil )
Dette regnes som utvendig vedlikehold og er borettslagets ansvar.

For å unngå lekkasjer fra balkongene inn i leiligheter, skal alt vedlikehold av gulv på balkongene KUN utføres av godkjente fagfolk fra malerfirma.
Enkelte beboere har selv malt gulvet med feil maling. Dette fører til at gulvet ødelegges og maling sprekker og flasser av.

I verste fall kan beboer / andelseier bli holdt økonomisk ansvarlig for slike skader.

Vedlikehold av gulv og vegger på balkongene vil bli lagt inn i Tinnbo borettslags Vedlikeholdsplan.

Dersom du har spørsmål om dette,
vennligst ta kontakt med Styret,     E-post til styret i Tinnbo borettslag

Sist oppdatert: 09.09.12