Økning av strøm på felleskostnader

Dessverre må vi øke strømmen i felleskostnadene fra 01.04.2020. Totalt beløp for strøm utgjør etter økning for 4 roms kr 250, 3 roms kr 213 og 2 roms kr 172. Økningen skyldes betydelig økte strømutgifter på fellesarealer. Hilsen styret i Tinnbo borettslag.

Årets generalforsamling og årsmøte

Varsel om generalforsamling/årsmøte. Pga. koronasituasjonen vil styret avvente litt med å sette endelig tid og sted. Vi vil likevel nå sette en frist for innmelding av saker. Innkalling med tid og sted kommer etter at fristen er utløpt. Saker kan leveres til styret innen 10.3. Må leveres skriftlig, gjerne på e-post til post.tinnbo@borettslag.net. Innkalling med saksliste og dokumenter blir sendt ut senest 8 dager før møtet. Hilsen styret.

Forbud mot kull grill

Det er forbud mot bruk av kull grill på balkongen. Kun elektrisk eller gass grill er tillatt.

Kull grill kan være brann farlig og til stor sjenanse for dine naboer. Har du spørsmål kontakt styret.

Ny henteordning for glass- og metallemballasje

I 2019 innfører Avfall Sør henting av glass og metallembalasje i Kristiansand. Alle husholdningr får ny dunk for glass og metall. Heldigvis kan borettslag velge hva de vil ha utplassert. Vi kan velge mellom dunk, iglo og nedgravd container.

Styret i Tinnbo har valgt iglo. Dette er totalt sett den beste løsning for borettslaget.

Avfall Sør mener vi klarer oss med en iglo. I juni blir iglo satt på plass.

NY avtale med GET fra 1. januar 2019

Vi har en god nyhet i førjulstiden. Styret har undertegnet en ny avtale med GET som gir oss raskere bredbånd;  til samme pris som idag.

De viktigste endringene er disse :

–  Dagens fellesavtale i Tinnbo inneholder TV Pakken Start med 50 Kanalpoeng og 10 Mbps bredbåndshastighet til kr. 366,- pr. boenhet pr. mnd.

–  Ny fellesavtale inneholder samme tv pakke og 50 Mbps brebåndshastighet til samme pris kr 366,- pr. boenhet pr. mnd over felleskostnadene.

Beboere som i dag har kun 10 Mbps bredbånd vil automatisk oppgradere til 50 Mbps, prisen blir den samme som i dag kr. 366,-

Les mer — HER

Venllig hilsen Styret

PS.  Styret ønsker alle beboere i Tinnbo en riktig God Jul og Ett godt Nytt År .

 

Lavere rente

Husbank renten justeres ned fra 1,574% til 1,494 % p.a. Felleskostnadene i Tinnbo justeres ned i tråd med dette fra 01.07.2018.
Hilsen Styret

 

Plastinnsamling – rutiner og Tømmekalender

Tinnbo brl har hentedato plast som andre på Tinnheia, det vil si samme dag som Papir hentes.  Sekkene med innsamlet plast skal da settes/festes ved søppelanleggene våre.

Her kan du se vår Tømmekalender med info : Les her

Plastemballasje som skal i sekken er: Poser, folie, begre, bokser og flasker av plast, for eksempel, kaffeposer, ostepakker, rømmebegre, vaskemiddelflasker og bæreposer m.m.

NEI: Plastprodukter som ikke er emballasje, f.eks stroppebånd, bøtter, leker, hageslanger, VHSvideokassetter, kjøkkenredskaper, vednett, Isopor® (EPS) kastes som resteavfall i grå dunk

Innsamling plast

Fra 2018 vil Avfall Sør hente plastemballasje hjemme hos husstandene. Innsamling av plastemballasje på returpunkter avvikles. Standardløsning vil være at plastemballasje leveres i sekk, uten ekstra kostnad. Plastemballasjen samles i sekker som settes ut for tømming hver 4.uke. Innsamling i sekk er en enkel og effektiv løsning for god sortering. Sekkene er på 240 liter, og veier ca 3 kg når de er fulle.

Idag har alle andelseiere i Tinnbo fått utlevert en rull med plastsekker. Lykke til.

Dørstopper til balkongdør

Endelig har vi nå mottatt reservedeler til dørstopper balkongdør.

Se bildet.  Har du behov for disse send epost til Styret. Delene koster Kr. 100,- pr.stk som regnskapsavd. vil fakturere.

 

Tett avløp på kjøkken ?

Nylig har ett firma sjekket tilstanden i avløpssystemet i Tinnbo borettslag. Undersøkelsen viste at avløp fra kjøkken var meget gjengrodd.  Bildene tyder på at dette ikke kan løses opp med vanlig stakefjær eller lignende.

Vi har fått rørlegger Fosselie til å gi oss en gunstig pris :

Stake og rense avløpsrør fra kjøkken til hoved avløpsrør i sjakt, Kr. 890.- Inkl.Mva.
Kontakt Gjermund Fosselie på tlf. 982 98070.

Send din epost adresse

Styret holder på å oppdatere kontakt informasjon til alle andelseiere i Tinnbo borettslag. Send en epost til styrets epost adresse slik at vi får registrert din.  Det vil gjøre det mulig å informere alle raskt ved behov .

 

 

 

Målinger tyder på liten RADON fare i Tinnbo borettslag

Styret har nettopp mottatt resultat fra de siste radonmålinger foretatt i Tinnbo borettslag vinter 2015.

Vi har konsentrert målingene til bebodde underetasjer i fire lavblokker; dvs leiligheter uten kjeller under.

Her vil det erfaringsmessig være størst radonfare.

Målingene er utført med sporfilm fra Radonor AS og prøvene er laboratorieanalysert ved Landauer Nordic AB som er akkreditert etter EN45001.

Alle fire måleresultat ligger langt under laveste tiltaksgrense.

Tilsvarende test i tre blokker for 2-3 år siden ga samme gode resultat.

Hilsen Styret

Rentejustering Husbank lån

Hei!

Justering av rentesats i Husbanken fra 01.07.2015 – Ny rentesats flytende rente:

Halvårlig forfall fra 2,089% til 1,990 % p.a.

Felleskostnadene justeres ned i tråd med dette fra 01.07.2015.

Vi anbefaler styret å orientere andelseierne om denne reduksjonen så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Sørlandet boligbyggelag
Avd. Regnskap