Justering rentesats husbanklån

Rentesats fra 01.03.21 er 0.808 % og ny rente vil da gjelde på felleskostnadene for april-juni 2021.