Beboeroppgaver

Vaktmestertjenester på omgang

Beboere har ansvar for renhold i sin etasje og trappeavsatsene ned til neste. Delt med naboen vasker du bare annenhver uke.

Når det er din tur med vaktmestertjenester har du ansvar for renhold av gulv i kjelleren, heis og for å tømme papirsøppelet. Inngangspartiet skal feies eller spyles ved behov. På sommeren skal blomster vannes, plen klippes og bed lukes. På vinterstid skal inngangspartiet måkes og strøs.

Blokktillitsvalgte

Blokktillitsvalgte har som oppgave å lage en liste over rullerende vaktmestertjeneste så beboere vet når det er deres tur med fellesoppgaver. Dette er f.eks. organisert slik at alle får tildelt to uker i sammenheng. Dette tilsvarer 2-3 ganger i løpet av året for de lave blokkene og 1-2 ganger i året for høyblokkene. Kontaktinformasjon til din blokktillitsvalgt finner du her.

Trivselstiltak

For å bidra til felles trivsel har Tinnbo innført en blokkmøteordning. Her kan man fremme ønsker og forslag til endringer og forbedringer. Dette er i tillegg en fin arena for å ta opp felles anliggender eller problemer.

Ordningen innebærer at blokkansvarlig kaller inn til møte hvor man sammen organiserer forefallende oppgaver som ryddig, renhold i kjellerrom eller dugnader knyttet til blokken.

Blokktillitsvalgt kan ta kontakt med styret for innkjøp av blomster til å pryde inngangsparti og uteareal eller vedlikehold og oppussing av fellesareal eller annet.

Sist oppdatert 22.09.21