Beboeroppgaver

Vaktmestertjenester på omgang
Beboerne har ansvar for renhold i sin etasje og trappeavsatsene ned til neste. Delt med naboen vasker du bare annenhver uke. Da har du ansvar for renhold av gulv i kjelleren og heis og for å tømme reklame- kurven.  Inngangspartiet skal feies eller spyles etter behov.  Vanne blomster, klippe plen og luke bedene, og på vinterstid sørge for snørydding/strøing.

 

Blokktillitsvalgte

Blokktillitsvalgte har som oppgave å lage en liste over når beboerne skal ta sin tur med fellesoppgaver. Dette er for eksempel organisert slik at alle får tildelt to uker i sammenheng, gjennom året dreier det seg om 2 til 3 ganger.


Trivselstiltak
For å bidra til felles trivsel har Tinnbo innført en blokkmøteordning. Her kan man fremme ønsker og forslag til endring og forbedring, i tillegg at det er en fin arena for å ta opp felles anliggender eller problemer.
Ordningen innebærer at blokkansvarlig innkaller til
møte hvor man sammen organiserer forefallende oppgaver som rydding og renhold i kjellerrom eller dugnader i utearealene.
For eksempel innkjøp av blomster for å pryde inngangsparti og uteareal.
Det kan også gjelde vedlikehold/oppussing av fellesarealer eller annet.

Sist oppdatert: 20.08.18