Renhold av blokker

Etter vedtak på Generalforsamling 2020, avholdt 26.08.2021, ble det vedtatt at borettslaget skulle inngå en renholdsavtale med Servicepartner1. Denne trådte i kraft fra 03.01.2022. I perioden 03-11 januar ble det gjennomført en «nullstillingsvask» av samtlige blokker og etter dette har det vært to runder med ordinær vask av blokkene. Frem til nå har samtlige etasjer i nr 4-14 blitt vasket på tirsdager i oddetallsuker og nr 16-24 blitt vasket på torsdager i oddetallsuker. I tillegg er inngangsparti og heis i høyblokkene blitt vasket på torsdager i partallsuker, på grunn av et høyere antall leiligheter i blokkene. I denne perioden har styret mottatt tilbakemeldinger fra beboere og disse har vært brakt videre til Servicepartner1 og renholderne. 

Fremover vil renhold skje på denne måten:

  • Nr 4-14 vaskes torsdager i partallsuker
  • Nr 16-24 vaskes torsdager i oddetallsuker
  • Inngangsparti og heis i høyblokkene vaskes torsdag hver uke
  • Renholder tømmer søppel i inngangsparti
  • Renholder kvitterer med klokkeslett for vask på skjema i hver blokk
  • Renholder vasker ikke under matter/tepper. Disse må fjernes for at det skal vaskes under
  • Renhold skjer i hovedsak i tidsrommet 10-15
  • De uker hvor renhold faller på en helligdag vil det ikke bli vasket, med mindre annet blir særskilt avtalt

Renholder bruker ikke vaskemidler med sterk lukt og det vil derfor ikke lukte noe særlig etter vask. 

Om du har tilbakemeldinger eller spørsmål om renhold, KONTAKT STYRET PÅ E-POST på tinnbo.brl@gmail.com