Lov om borettslag

Ny borettslagslov fra 15. august 2005

Deler av ny borettslagslov er trådt i kraft per 15. august 2005. Kort fortalt gir loven økte rettigheter og økt ansvar til eiere av borettslagsleiligheter.

Juridisk blir eierskapet mer sidestilt med boligsameie. Den nye loven gir blandt annet større anledning til å endre boligen innvendig uten å søke tillatelse og utvidet rett til fremleie, dvs. utlån av boligen mot betaling. Samtidig får man fullt ansvar dersom eventuelle endringer av boligen innvendig påfører skade til naboleiligheter.

En del av de praktiske rettigheter loven gir til andelseiere har i realiteten vært praktisert i de fleste borettslag over lang tid. Det nye er at rettighet blir lovfestet. Alt utvendig er som tidligere borettslagets ansvar. Det må derfor fremdeles søkes til styret for oppføring av parabol, markiser og lignende.

Generalforsamlingen skal som før lage vedtekter og retningslinjer for beboere.

Les mer om borettslagsloven her.

Hos NBBL finner du alt om borettslag.

Sist oppdatert 22.09.21