Lov om borettslag

Ny borettslagslov fra 15. august 2005

Deler av ny borettslagslov er trådt i kraft pr 15. august. Kort fortalt gir loven økte rettigheter og økt ansvar til eiere av borettslagsleiligheter. 

Juridisk blir eierskapet mer sidestilt med boligsameie.  Den nye loven gir blant annet utvidet rett til fremleie, dvs utlån av boligen sin mot betaling, og større anledning til å endre boligen innvendig uten å søke tillatelse. Samtidig får man fullt ansvar for evt skader dette måtte påføre naboleiligheter.

En del av de praktiske rettigheter loven gir eierne, har i realiteten vært praktisert i de fleste borettslag over lang tid.  Det nye er at rettigheten blir lovfestet.  Alt utvendig er som tidligere borettslagets ansvar. Det må derfor fremdeles søkes styret for oppføring av parabol, markiser og lignende.

Generalforsamlingen skal som før lage vedtekter og retningslinjer for beboerne.Her finner du Borettslagsloven : http://lovdata.no/all/hl-20030606-039.html
Sjekk også NBBL’s nettside hvor du finner alt om borettslag.    www.nbbl.no

Sist oppdatert: 30.07.09