Økning av strøm på felleskostnader

Dessverre må vi øke strømmen i felleskostnadene fra 01.04.2020. Totalt beløp for strøm utgjør etter økning for 4 roms kr 250, 3 roms kr 213 og 2 roms kr 172. Økningen skyldes betydelig økte strømutgifter på fellesarealer. Hilsen styret i Tinnbo borettslag.