Plastsekker og matavfallsposer

Styret har mottatt plastsekker og matavfallsposer fra AvfallSør.

For at det ikke skal bli liggende og oppta plass i blokkene vil vi at det skal meldes inn behov. Om hele blokken trenger nye sekker gir man beskjed om det, gjerne gjennom blokktillitsvalgt.

Tillitsvalgt kan velge å be om til alle beboere uten å høre om hvem som trenger, men om man allerede har mye liggende i fellesbod trenger man kanskje ikke til alle. Når vi gjør det på denne måten unngår vi at det blir overflod i én blokk mens en annen mangler til sine beboere. Da har styret oversikt over de rullene som ikke er utdelt og kan gi de til beboere som mangler

Om du eller din blokk har behov for enten plastsekker eller matavfallsposer, send mail til styret på tinnbo.brl@gmail.com