Justering rentesats husbanklån

Rentesats fra 01.09.21 er 0.749 % og ny rente vil da gjelde på felleskostnadene fra oktober 2021.