Nøkler og låser

Kontakt :
For system nøkler til hoveddør og leilighet, kontakt styret  post.tinnbo@borettslag.net
Oppgi nummer på nøkkel og antall nye du ønsker.

For andre dør- og eller låsproblemer, kontakt :
Norlock Lås og Nøkkelservice tlf 38 07 72 77       www.norlock.no

Nøkler til nye garasjer
Trenger du ekstra nøkkel til de nye garasjene har Styret ekstra nøkkel emner til deg.  Nøkkel emnet må du så få kopiert.

Ta kontakt med med Styret her :  post.tinnbo@borettslag.net

Sist oppdatert: 22.01.10