Nøkler og låser

For systemnøkler til hoveddør og leilghet: Kontakt styret på e-post. Oppgi nummer på nøkkel og ønsket antall.

Nøkler til nye garasjer: Kontakt styret på e-post. Styret har ekstra nøkkelemner, disse må du selv få kopiert opp dersom du ønsker flere.

For andre dør- eller låseproblemer: Kontakt Norlock Lås og Nøkkelservice på tlf. 38 07 72 77