Tett avløp på kjøkken ?

Nylig har ett firma sjekket tilstanden i avløpssystemet i Tinnbo borettslag. Undersøkelsen viste at avløp fra kjøkken var meget gjengrodd.  Bildene tyder på at dette ikke kan løses opp med vanlig stakefjær eller lignende.

Vi har fått rørlegger Fosselie til å gi oss en gunstig pris :

Stake og rense avløpsrør fra kjøkken til hoved avløpsrør i sjakt, Kr. 890.- Inkl.Mva.
Kontakt Gjermund Fosselie på tlf. 982 98070.