Målinger tyder på liten RADON fare i Tinnbo borettslag

Styret har nettopp mottatt resultat fra de siste radonmålinger foretatt i Tinnbo borettslag vinter 2015.

Vi har konsentrert målingene til bebodde underetasjer i fire lavblokker; dvs leiligheter uten kjeller under.

Her vil det erfaringsmessig være størst radonfare.

Målingene er utført med sporfilm fra Radonor AS og prøvene er laboratorieanalysert ved Landauer Nordic AB som er akkreditert etter EN45001.

Alle fire måleresultat ligger langt under laveste tiltaksgrense.

Tilsvarende test i tre blokker for 2-3 år siden ga samme gode resultat.

Hilsen Styret