Status ny søppelordning

Nå er del 1 av prosjektet ferdig med de nedgravde avfallscontainerne på plass.Fellesferien er i full gang slik at del 2, hvor innkastsøylene og teknologi blir installert, vil skje først over fellesferien. Deretter skal Avfall Sør planlegge overgang fra søppeldunker til den nye containerløsningen.

Mer info vil komme når vi vet mer om datoer og videre fremdrift.

Med sommerlig hilsen,
Arvid J. Hoel