Fellesfyring – ventilasjonssystem

Strøm til nytt ventilasjonsanlegg
Det nye balanserte ventilasjonssystemet med varmegjenvinning gir et svært viktig bidrag til den totale energireduksjon vi forventer å oppnå med rehabiliteringen. Inntil 85 % av varmen fra den brukte lufta som går ut gjennom ventilasjonen, hentes tilbake i en varmeveksler og varmer opp den friske lufta som går inn igjen i leiligheten. Temperaturen på innlufta skal, litt avhengig av årstiden, ligge rundt 19 grader. For å oppnå 19 grader i de kaldeste 6‐9 måneder av året er det ikke tilstrekkelig med varme fra varmeveksleren alene, i tillegg må det tilføres noe energi fra et eget varmeelement i ventilasjonssystemet som belaster fellesstrøm. Vi vet ikke hvor mye strøm dette varmeelementet kommer til å trekke, derfor innfører vi en prøveordning hvor det kommer en post på husleia benevnt «Strøm til ventilasjon».

Styret har fastsatt at vi det kommende året skal belaste :

4‐roms leilighetene med kr 150 pr mnd, 3‐roms med kr 128 og 2‐roms med kr 103 pr mnd. Vi legger samme fordelingsnøkkel til grunn her som på felleslånet og andre elementer i husleia som speiler at leilighetene har ulik størrelse.

Vi vil følge med på strømforbruket på ventilasjonen utover høsten og vinteren med tanke på å justere dette beløpet opp eller ned i henhold til det faktiske forbruk.

Husk at hver krone benyttet til oppvarming av innluften i ventilasjonsanlegget, er en krone du ikke behøver å belaste leilighetens private strømforbruk.

Sist oppdatert: 01.09.12