Tema energi

Artikkel fra magasinet » Natur og miljø » da Tinnbo ble oljefri.  Beskriver den omfattende rehabilitering Tinnbo borettslag gjennomførte i 2010 – 2011.

Les mer