Søppelsortering – ny ordning fra 15.sept 2014

Ny søppel ordning med underjordiske containere er klar til drift fra 15.sept 2014. Alle andelseiere/beboere har mottatt 2 elektroniske nøkkelkort til anleggene.

Alle beboere i »  øvregate »  Koboltveien 4 – 14 bruker anlegg ved nr.8. Beboere i   » nedregate »  Koboltveien 16 – 24 bruker anlegg mellom nr.16 og 18.              

Alle MÅ bruke nøkkelkortet for å kunne kaste inn søppelposer.

Søppel MÅ IKKE settes ved siden av / eller på anlegget.

Alle har fått utdelt en kurv for organisk avfall og poser til denne. Vi henstiller til alle om å tenke før man kaster. Sørg for at avfallet kommer i rett container.

Ved dårlig sortering får borettslaget høyere avgift.
På Tinnheia Torv finnes igloer for klart og farget glass, metall og beholder for returplast.

Maling/kjemikalier og annet farlig avfall skal leveres
på mottaksanlegget på Mjåvann.

Større mengder papp, isopor, bygningsmaterialer og slikt,  må også leveres på mottaksanlegget på Mjåvann.  Det kan du gjøre helt gratis som privatperson.


Sist oppdatert: 30.07.09