Justering rentesats husbanklån

Borettslaget har flytende rente på husbanklånet og rentene endres den 1. annenhver måned.

Vi har fått varsel om justering av rentesats i Husbanken fra 01.05.22 – Ny rentesats på flytende rente endres fra 0,898 % til 1,077  % 

Felleskostnadene justeres opp i tråd med dette fra 01.05.22

Plastsekker og matavfallsposer

Styret har mottatt plastsekker og matavfallsposer fra AvfallSør.

For at det ikke skal bli liggende og oppta plass i blokkene vil vi at det skal meldes inn behov. Om hele blokken trenger nye sekker gir man beskjed om det, gjerne gjennom blokktillitsvalgt.

Tillitsvalgt kan velge å be om til alle beboere uten å høre om hvem som trenger, men om man allerede har mye liggende i fellesbod trenger man kanskje ikke til alle. Når vi gjør det på denne måten unngår vi at det blir overflod i én blokk mens en annen mangler til sine beboere. Da har styret oversikt over de rullene som ikke er utdelt og kan gi de til beboere som mangler

Om du eller din blokk har behov for enten plastsekker eller matavfallsposer, send mail til styret på tinnbo.brl@gmail.com

Renhold av blokker

Etter vedtak på Generalforsamling 2020, avholdt 26.08.2021, ble det vedtatt at borettslaget skulle inngå en renholdsavtale med Servicepartner1. Denne trådte i kraft fra 03.01.2022. I perioden 03-11 januar ble det gjennomført en «nullstillingsvask» av samtlige blokker og etter dette har det vært to runder med ordinær vask av blokkene. Frem til nå har samtlige etasjer i nr 4-14 blitt vasket på tirsdager i oddetallsuker og nr 16-24 blitt vasket på torsdager i oddetallsuker. I tillegg er inngangsparti og heis i høyblokkene blitt vasket på torsdager i partallsuker, på grunn av et høyere antall leiligheter i blokkene. I denne perioden har styret mottatt tilbakemeldinger fra beboere og disse har vært brakt videre til Servicepartner1 og renholderne. 

Fremover vil renhold skje på denne måten:

  • Nr 4-14 vaskes torsdager i partallsuker
  • Nr 16-24 vaskes torsdager i oddetallsuker
  • Inngangsparti og heis i høyblokkene vaskes torsdag hver uke
  • Renholder tømmer søppel i inngangsparti
  • Renholder kvitterer med klokkeslett for vask på skjema i hver blokk
  • Renholder vasker ikke under matter/tepper. Disse må fjernes for at det skal vaskes under
  • Renhold skjer i hovedsak i tidsrommet 10-15
  • De uker hvor renhold faller på en helligdag vil det ikke bli vasket, med mindre annet blir særskilt avtalt

Renholder bruker ikke vaskemidler med sterk lukt og det vil derfor ikke lukte noe særlig etter vask. 

Om du har tilbakemeldinger eller spørsmål om renhold, KONTAKT STYRET PÅ E-POST på tinnbo.brl@gmail.com 

Justering rentesats husbanklån

Borettslag som har flytende rente på husbanklånet endres rentene den 1. annenhver måned.


Vi har fått varsel om justering av rentesats i Husbanken fra 01.03.2022 – Ny rentesats flytende rente endres fra 0,729 % til 0,898 % p.a.


Felleskostnadene justeres opp i tråd med dette fra 01.03.2022.

Fellesdugnad

Årets fellesdugnad blir avholdt lørdag 30.10 kl. 11.

Møt opp ved lekeplassen for registrering og fordeling av oppgaver.

Hvis du ikke kan møte, men ønsker å utføre dugnadsoppgaver, så ta kontakt med styret på mail.

Årets generalforsamling og årsmøte

Varsel om generalforsamling/årsmøte. Pga. koronasituasjonen vil styret avvente litt med å sette endelig tid og sted. Vi vil likevel nå sette en frist for innmelding av saker. Innkalling med tid og sted kommer etter at fristen er utløpt. Saker kan leveres til styret innen 10.3. Må leveres skriftlig, gjerne på e-post til post.tinnbo@borettslag.net. Innkalling med saksliste og dokumenter blir sendt ut senest 8 dager før møtet. Hilsen styret.

Parkering

Styret endrer nå parkeringskortene i Tinnbo og dersom du fremdeles trenger eller ønsker parkeringsplass så må du sende sms til Elin tlf. 95866252 med navn, blokknummer og reg.nr. på bilen, innen utgangen av november.

Husk at dersom du har garasje så kan du ikke samtidig ha parkeringsplass og hver leilighet har kun én plass.

Du må ha bil for å ha parkeringsplass.

Mvh. styret v/Marion

Fellesdugnad

Årets fellesdugnad blir avholdt lørdag 17.10. kl. 12.

Oppmøte er ved lekeplassen for registrering og fordeling av arbeidsoppgaver. Kun én voksen person fra hver leilighet har lov til å stille opp pga. Covid-19.

Husk å holde avstand til andre!

Mvh. styret v/Marion

Forbud mot kull grill

Det er forbud mot bruk av kull grill på balkongen. Kun elektrisk eller gass grill er tillatt.

Kull grill kan være brann farlig og til stor sjenanse for dine naboer. Har du spørsmål kontakt styret.