Styret

Leder:
Jens Birger Kristensen, tlf. 95986305. 

Styremedlemmer:
Stian Skomedal, tlf. 97964145 –  Hvis ikke det haster send mail: stianskomedal@gmail.com 
Elin Isaksen Ree, tlf. 95866252. 
Idunn Bathen Nonstad, tlf. 95409241. 
Charlotte Wesenberg, tlf. 48177721. 

Kontakt styret på e-post.

Arbeidsfordeling:

Jens Birger Kristensen   Styreleder.

Generell adm. Kontakten med boligbyggelaget. Dokumentasjon til Brønnøysund. Budsjett. Internkontroll. Generalforsamling. Årsberetning. E-post og kommunikasjon mot beboere. Fakturahåndtering. Nøkkelrekvisisjoner. Hjemmeside.

Stian Skomedal  Nestleder.

Befaring bygningsmessige forhold, vinduer, dører, låser mm. Elektriske anlegg. Slukkeapparater i fellesarealene. Anskaffelse VV-beredere.  Vedlikeholde og supplere rekvisitalageret i nr 16. Reparasjon og anskaffelse av utstyr. Heiser og heisalarmer. Bygningsvedlikehold. Hovedansvar for dugnad. 

Idunn Bathen Nonstad   Sekretær. 

Referere styremøter, håndtere post og e-post. Kommunikasjon mot beboere.

Elin Isaksen Ree   Styremedlem. 

Parkering, garasjer, brøyting. Kommunikasjon mot beboere

Charlotte Wesenberg   Styremedlem. 

Kommunikasjon mot beboere. Facebook-side

Andre oppgaver

Fellesvaskeri nr 4, håndteres i dag av Yngve Andersson.

 

Opplæring av tillitsvalgte.  Vedrørende disse sakene, kontakt styret på e-post (post.tinnbo@borettslag.net) eller styrets postkasse i nr 18.