Styret

Leder:
Jens Birger Kristensen, tlf. 959 86 305

Styremedlemmer:
Stian Skomedal, tlf. 979 64 145 –  Hvis ikke det haster send mail: stianskomedal@gmail.com 
Kent Olsen, tlf. 907 33 174
Anne Veronica Drange, tlf. 916 36 743
Line Drange Neset, tlf. 901 21 677
Annett Koveland, tlf. 473 84 139
Varamedlemmer:
Charlotte Wesenberg, tlf. 481 77 721

Kontakt styret på e-post tinnbo.brl@gmail.com

Arbeidsfordeling:

Jens Birger Kristensen   Styreleder.

 • Generell adm.
 • Kontakten med boligbyggelaget.
 • Dokumentasjon til Brønnøysund.
 • Budsjett.
 • Internkontroll.
 • Generalforsamling.
 • Årsberetning.
 • E-post og kommunikasjon mot beboere.
 • Fakturahåndtering.
 • Nøkkelrekvisisjoner.

Stian Skomedal  Nestleder.

 • Befaring bygningsmessige forhold, vinduer, dører, låser mm.
 • Elektriske anlegg.
 • Slukkeapparater i fellesarealene.
 • Vedlikeholde og supplere rekvisitalageret i nr 16.
 • Reparasjon og anskaffelse av utstyr.
 • Heiser og heisalarmer.
 • Bygningsvedlikehold.
 • Renholdsavtale.

Kent Olsen   Sekretær. 

 • Post og e-post.
 • Kommunikasjon mot beboere.
 • Hjemmeside.
 • Dyrehold

Anne Veronica Drange   Styremedlem. 

 • Parkering, garasjer, brøyting.
 • Hovedkontakt for garasjelaget

Line Drange Neset Styremedlem

 • Hovedansvar dugnad
 • Grøntavtale

Annett Koveland Styremedlem

 • Forsikringssaker

Charlotte Wesenberg   Varamedlem

Andre oppgaver

Fellesvaskeri nr 4, håndteres i dag av Yngve Andersson.

 

Opplæring av tillitsvalgte.  Vedrørende disse sakene, kontakt styret på e-post (tinnbo.brl@gmail.com) eller styrets postkasse i nr 18.