Informasjon om individuelle strømavtaler

TIL ALLE ANDELSEIERE I TINNBO                                                     20. juni 2013

 

Omleggingen av kundeforholdet til strømleverandør skjer i disse dager. Vi har ikke fått noen eksakt dato fra LOS / Agder energi, men det er nå det skjer.

 Det er ikke nødvendig å foreta dere noe som helst hvis dere ikke ønsker det, for borettslaget har tegnet en avtale med LOS som sier at alle eksisterende kunder (dvs dere) automatisk overføres til tilsvarende avtale med LOS som borettslaget hadde fra før.

 Det er ingen bindingstid på denne avtalen, så alle dere som måtte ønske det, har nå muligheten til når som helst å inngå en avtale med den strømleverandør dere måtte ønske. Borettslaget har ingen policy eller anbefaling å komme med her, det er den enkelte selv som må bestemme hva man ønsker.

 Det dere sikkert har registrert, er at a-konto strøm siden april ikke lenger har blitt krevd inn over den månedlige husleia. (Unntak for «strøm ventilasjon» som vi har som en fast post for å synliggjøre at ventilasjonsanlegget har en driftskostnad)

 Istedenfor å betale strømmen via husleia, vil dere heretter få to regninger direkte fra de som leverer strømmen.  Dere får en regning på nettleie fra Agder energi nett, og en annen regning for forbruket direkte fra strømleverandøren, dvs LOS eller den dere måtte velge isteden. Dere blir selv bedt om jevnlig å innrapportere egen målerstand til Agder energi nett, som da blir grunnlag for fakturaene både fra dem og fra strømleverandøren. Målerstanden rapporteres enklest inn med en SMS fra mobiltelefonen. Oppskrift på dette kommer fra Agder energi nett.

 I forbindelse med overgangen fra gammel til ny ordning, blir det foretatt en avlesing av måler for å gjøre en avregning. Siden ingen har betalt a-konto strøm siden mars måned, er det borettslaget som har lagt ut for all strøm i månedene etter. Mange må derfor forvente å være skyldig en del penger som skal betales tilbake til borettslaget når avregningen kommer.

 

Vennlig hilsen

Styret, Tinnbo borettslag

Sist oppdatert: 20.06.13