Info om energi økonomiseringsprosjekt

Tinnbo borettslag

Sårt tiltrengt oppgradering. Tinnbo Borettslag trengte rehabilitering. En gjennomgang av bygningenes tilstand avdekket:

  • Dårlig isolering
  • Kuldebroer
  • Diverse luftlekkasjer
  • Vannlekkasjer gjennom fasader
  • Råte i vinduskarmer
  • Trekk og kalde gulv

  I tillegg ønsket beboerne :

 • Tilleggsisolering
 • Nye vinduer og dører
 • Bedre ventilasjon

Rehabiliteringen av Tinnbo Borettslag inngår i rammetilskuddsavtalen Sørlandet Boligbyggelag har med Enova. Prosjektet ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. januar 2009.

Hva er gjort?
Tinnbo Borettslag er det første blokkprosjektet i Kristiansand som oppgraderes til lavenergistandard. Oppvarmingsbehovet skal reduseres med nesten 80 prosent, gjennom etterisolering, redusering av kuldebroer og balansert ventilasjon med varmegjenvinner. På bakgrunn av utredninger og ønsker ble følgende tiltak valgt:

  • Tilleggsisolering i tak, gulv og vegger
  • Skifte vinduer og balkongdører
  • Minimere kuldebroer og luftlekkasjer
  • Balansert ventilasjon

Kostnader og besparelser
Totale kostnader: kr. 40 mill., som finansieres ved lån i Husbanken og støtte fra Enova gjennom rammetilskuddsavtalen på kr. 600.000,-.

Kostnader før og etter rehabilitering

Med utgangspunkt i borettslagets budsjett før og etter rehabilitering, er felleskostnadene gjennomsnittlig øket med kr. 450,- pr. måned. Dessuten kommer et skattefradrag på gjennomsnittlig kr. 245,- pr. måned. I tillegg kommer beregnet reduksjon av oppvarmingsbehovet på 199 kWh/m2, dvs. en reduksjon på 80 %.

Evaluering og erfaringer
Prosjektet viser at typiske boligblokker fra 1970-tallet er velegnet for å kunne oppgraderes til lavenergiboliger. Det er positive muntlige tilbakemeldinger fra beboerne:

Beboerne er svært fornøyde med varme og godt ventilerte leiligheter
De er svært fornøyde med det estetiske resultatet av oppgraderingen

I tillegg har oppgraderingen av Tinnbo Borettslag ført til:

  • Store energibesparelser
  • Reduserte månedlige kostnader, sammenliknet med opprinnelig foreslått fasaderehabilitering
  • Bedre orienterbarhet for synshemmede