Fellesgjeld

Ønsker du å sjekke fellesgjeld på din andel, kontakt Sørlandets boligbyggelag.

Hvert år mottar du Årsoppgave med din » Andel av boligselskapets ligningsmessige beløp» som vises i din selvangielse.

Her vises fellesgjeld for din andel i Tinnbo borettslag pr. 31.12 siste år.

Sist oppdatert: 01.07.10