Avvikling radiatorsystem

Avvikling radiatorsystem – fyring med vannbåren varme

Styret i Tinnbo borettslag har besluttet å avvikle fyring med vannbåren varme radiatorsystem.

Det har tidligere vært informert om at Styret i Tinnbo borettslag ville avvente resultat av det omfattende energi økonomiseringsprosjektet, før beslutning om vårt tidligere radiator fyringssystem ville bli vurdert avviklet.

I mars 2009 fikk vi utarbeidet en tilstandsrapport over hele vårt gamle fyringssystem. Systemet var jo fra 1973/74 og allerede over teknisk levealder. Kostnadene til energi, drift og vedlikehold ble stadig høyere.

Tilstandsrapporten anbefaler en rekke tiltak som er nødvendig for å videreføre anlegget. Estimerte kostnader så da ut til å overstige 5-6 millioner kr.

Nå har vi to års driftserfaring med nytt balansert ventilasjonssystem med varmegjenvinning. Resultatene er meget gode både hva gjelder inneklima og utgifter til oppvarming.

Eksempelvis klarte vi å spare ca 37% energi vinteren 2010-2011 som ble betegnet som den kaldeste på mange tiår. Dette i forhold til året før.

Styret i Tinnbo borettslag har derfor besluttet å avvikle det gamle fyringssystemet med radiatorer.

Anlegget er tømt for vann i alle blokkene. Med andre ord, er det nå trygt å fjerne radiator og røropplegg inne i leilighetene. Dette kan nå hver enkelt beboer gjøre i sin leilighet uten å informere Styret i Tinnbo borettslag.

Har du spørsmål om dette, venligst kontakt Styret på epost :  post.tinnbo@borettslag.net


Med hilsen Styret
Sist oppdatert: 12.09.12