Parkering

Styret endrer nå parkeringskortene i Tinnbo og dersom du fremdeles trenger eller ønsker parkeringsplass så må du sende sms til Elin tlf. 95866252 med navn, blokknummer og reg.nr. på bilen, innen utgangen av november.

Husk at dersom du har garasje så kan du ikke samtidig ha parkeringsplass og hver leilighet har kun én plass.

Du må ha bil for å ha parkeringsplass.

Mvh. styret v/Marion

Fellesdugnad

Årets fellesdugnad blir avholdt lørdag 17.10. kl. 12.

Oppmøte er ved lekeplassen for registrering og fordeling av arbeidsoppgaver. Kun én voksen person fra hver leilighet har lov til å stille opp pga. Covid-19.

Husk å holde avstand til andre!

Mvh. styret v/Marion

Takk for oppmøte

Takk til alle som deltok på fellesdugnaden!

Årets dugnad hadde et godt oppmøte og dugnaden ble unnagjort relativt fort. Vi var veldig heldige med været og fikk derfor også malt første strøk på de nye garasjeveggene. Det ene lekestativet fikk også en liten overhaling. Dette var så klart i tillegg til all den vanlige jobben som er på dugnadene.

Alle som møtte opp gjorde en god innsats! Vi er glade for å ha så engasjerte beboere i borettslaget, slik at vi har det pent rundt oss og hyggelig sammen.

Etter dugnaden var det kaffe, pølser og brus i fellesskap på lekeplassen. Takk til høyblokka for igjen å ha lånt vekk grillen.

Dugnad 2016

FELLESDUGNAD 20. APRIL

Oppmøte kl. 17.30 ved lekeplassen.

I år kommer containerne for restavfall samtidig med containerne for selve dugnaden. Alle vil stå fra 19. april til 21. april.

I restavfallet kan dere hive ting, bortsett fra store ting som sofa, seng osv. Farlig/elektronisk avfall kan ikke hives i disse.

Det er veldig viktig at det kun blir kastet ting i containerne til restavfall!

PÅ DUGNADEN går dere til lekeplassen for registrering av oppmøte og utdeling av oppgaver. Dersom du ikke er innregistrert, kan dugnadspengene ikke refunderes. Ta med spade og feiekost. Husk å ta det med hjem igjen til blokka.

Etter at oppgavene er utført, blir det pølser, brus og kaffe.

Ta med godt humør og still opp for fellesskapet, så blir det en hyggelig dag og hyggelig rundt oss.

Hilsen styret v/ Eli og Marion

Varsel om generalforsamling for 2015

Frist for innmelding av saker til behandling er 21. februar 2016.
Egen innkalling følger.

Generalforsamling avholdes mandag 14. mars kl. 18.00, Tinnheiveien 30.

Garasjelagets årsmøte avholdes samme dag kl. 17.30 og det er samme frist for innmelding av saker til garasjelagets årsmøte.

Saker leveres skriftlig på e-post til styret (post.tinnbo@borettslag.net) eller i styrets postkasse i nr. 18.

Vi ønsker forslag til kandidater til styreverv!

Husk årets blokkmøte!

Styret

Dugnad 2014

FELLESDUGNAD 5. MAI

Oppmøte kl. 17.30 ved lekeplassen.

FØR DUGNADEN, 30. april til 2. mai, kommer det containere. Disse containerne kan dere hive ting i, bortsett fra store ting som sofa, seng osv. Farlig/elektronisk avfall kan ikke hives, men må fraktes bort selv da dette er spesialavfall.

PÅ DUGNADEN, 5. mai, går dere til Eli Sørnes og Marion Ramstad for registrering av oppmøte og utdeling av oppgaver. Dersom du ikke er innregistrert, kan dugnadspengene ikke refunderes.

TA MED spade og feiekost. Husk å ta det med hjem igjen til blokka.

Etter at oppgavene er utført, blir det pølser, brus og kaffe.

Ta med redskaper og godt humør, og still opp for fellesskapet, så blir det en hyggelig dag og hyggelig rundt oss.