Varsel om generalforsamling for 2015

Frist for innmelding av saker til behandling er 21. februar 2016.
Egen innkalling følger.

Generalforsamling avholdes mandag 14. mars kl. 18.00, Tinnheiveien 30.

Garasjelagets årsmøte avholdes samme dag kl. 17.30 og det er samme frist for innmelding av saker til garasjelagets årsmøte.

Saker leveres skriftlig på e-post til styret (post.tinnbo@borettslag.net) eller i styrets postkasse i nr. 18.

Vi ønsker forslag til kandidater til styreverv!

Husk årets blokkmøte!

Styret