Rentejustering Husbank lån

Hei!

Justering av rentesats i Husbanken fra 01.07.2015 – Ny rentesats flytende rente:

Halvårlig forfall fra 2,089% til 1,990 % p.a.

Felleskostnadene justeres ned i tråd med dette fra 01.07.2015.

Vi anbefaler styret å orientere andelseierne om denne reduksjonen så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Sørlandet boligbyggelag
Avd. Regnskap