Arbeidsfordeling i styret

Marion Ramstad    Styreleder.

Generell adm. Kontakten med boligbyggelaget. Dokumentasjon til Brønnøysund. Budsjett. Internkontroll. Generalforsamling. Årsberetning. E-post og kommunikasjon mot beboere sammen med sekretær. Fakturahåndtering. Nøkkelrekvisisjoner. Hjemmeside.

Elin Isaksen Ree   Sekretær. 

Innkalle og referere styremøter. Håndtere post og e-post. Kommunikasjon mot beboere. Kontantkasse.

Willy Pedersen  Nestleder.

Befaring bygningsmessige forhold, vinduer, dører, låser mm. Elektriske anlegg. Slukkeapparater i fellesarealene. Anskaffelse VV-beredere.  Vedlikeholde og supplere rekvisitalageret i nr 16. Reparasjon og anskaffelse av utstyr. Heiser og heisalarmer

Arild Strøm   Styremedlem. 

Parkering. Brøyting. Garasjer. Overtakelsesbefaringer.

Stian Skomedal   Styremedlem. 

Bygningsvedlikehold. Hovedansvar for dugnad. 

Varamedlemmer:

Linda Tofte Brekka

Andre oppgaver

Fellesvaskeri nr 4, håndteres i dag av Yngve Andersson.

 

Opplæring av tillitsvalgte.  Vedrørende disse sakene, kontakt styret på e-post (post.tinnbo@borettslag.net) eller styrets postkasse i nr 18.