Kontaktinfo

Viktige telefonnumre:

Elektriske anlegg – Kontakt styret
Garasjer – Kontakt Eli Sørnes tlf. 480 07 048
Lekkasjer – Kontakt VVS Fosseli tlf. 982 98 070
Nøkler – Kontakt styret på e-post
Parkering – Kontakt Eli Sørnes tlf. 480 07 048