Instruksjon bruk vinduer / balkongdør

Instruksjoner for bruk av nye PVC vinduer / balkong dører

På generelt grunnlag skal det nå, ved installasjon av balansert ventilasjonsanlegg, være et svært begrenset behov for å åpne vinduene. Likevel kan det være hensiktsmessig å gjøre seg kjent med hvordan disse skal behandles og brukes på riktig måte.

FDV Vinduer  ( pdf. format )


Balkongdøren er utstyrt med en praktisk sperre som holder døren i ønsket åpen luftestilling, uten bruk av stormkrok.
Dersom sperren / staget er ødelagt, kjøp en dørstopper i stedet.
Se eksempler her : Dørstoppere

VIKTIG  –  du kan IKKE skru eller feste noe i de nye vinduene / balkongdørerne

verken inne eller på utsiden.


   Det skader vinduene.

Sist oppdatert: 21.05.13