Forbud mot kull grill

Det er forbud mot bruk av kull grill på balkongen. Kun elektrisk eller gass grill er tillatt.

Kull grill kan være brann farlig og til stor sjenanse for dine naboer. Har du spørsmål kontakt styret.

Ny henteordning for glass- og metallemballasje

I 2019 innfører Avfall Sør henting av glass og metallembalasje i Kristiansand. Alle husholdningr får ny dunk for glass og metall. Heldigvis kan borettslag velge hva de vil ha utplassert. Vi kan velge mellom dunk, iglo og nedgravd container.

Styret i Tinnbo har valgt iglo. Dette er totalt sett den beste løsning for borettslaget.

Avfall Sør mener vi klarer oss med en iglo. I juni blir iglo satt på plass.

NY avtale med GET fra 1. januar 2019

Vi har en god nyhet i førjulstiden. Styret har undertegnet en ny avtale med GET som gir oss raskere bredbånd;  til samme pris som idag.

De viktigste endringene er disse :

–  Dagens fellesavtale i Tinnbo inneholder TV Pakken Start med 50 Kanalpoeng og 10 Mbps bredbåndshastighet til kr. 366,- pr. boenhet pr. mnd.

–  Ny fellesavtale inneholder samme tv pakke og 50 Mbps brebåndshastighet til samme pris kr 366,- pr. boenhet pr. mnd over felleskostnadene.

Beboere som i dag har kun 10 Mbps bredbånd vil automatisk oppgradere til 50 Mbps, prisen blir den samme som i dag kr. 366,-

Les mer — HER

Venllig hilsen Styret

PS.  Styret ønsker alle beboere i Tinnbo en riktig God Jul og Ett godt Nytt År .

 

Plastinnsamling – rutiner og Tømmekalender

Tinnbo brl har hentedato plast som andre på Tinnheia, det vil si samme dag som Papir hentes.  Sekkene med innsamlet plast skal da settes/festes ved søppelanleggene våre.

Her kan du se vår Tømmekalender med info : Les her

Plastemballasje som skal i sekken er: Poser, folie, begre, bokser og flasker av plast, for eksempel, kaffeposer, ostepakker, rømmebegre, vaskemiddelflasker og bæreposer m.m.

NEI: Plastprodukter som ikke er emballasje, f.eks stroppebånd, bøtter, leker, hageslanger, VHSvideokassetter, kjøkkenredskaper, vednett, Isopor® (EPS) kastes som resteavfall i grå dunk

Innsamling plast

Fra 2018 vil Avfall Sør hente plastemballasje hjemme hos husstandene. Innsamling av plastemballasje på returpunkter avvikles. Standardløsning vil være at plastemballasje leveres i sekk, uten ekstra kostnad. Plastemballasjen samles i sekker som settes ut for tømming hver 4.uke. Innsamling i sekk er en enkel og effektiv løsning for god sortering. Sekkene er på 240 liter, og veier ca 3 kg når de er fulle.

Idag har alle andelseiere i Tinnbo fått utlevert en rull med plastsekker. Lykke til.

Tett avløp på kjøkken ?

Nylig har ett firma sjekket tilstanden i avløpssystemet i Tinnbo borettslag. Undersøkelsen viste at avløp fra kjøkken var meget gjengrodd.  Bildene tyder på at dette ikke kan løses opp med vanlig stakefjær eller lignende.

Vi har fått rørlegger Fosselie til å gi oss en gunstig pris :

Stake og rense avløpsrør fra kjøkken til hoved avløpsrør i sjakt, Kr. 890.- Inkl.Mva.
Kontakt Gjermund Fosselie på tlf. 982 98070.

Send din epost adresse

Styret holder på å oppdatere kontakt informasjon til alle andelseiere i Tinnbo borettslag. Send en epost til styrets epost adresse slik at vi får registrert din.  Det vil gjøre det mulig å informere alle raskt ved behov .

 

 

 

Målinger tyder på liten RADON fare i Tinnbo borettslag

Styret har nettopp mottatt resultat fra de siste radonmålinger foretatt i Tinnbo borettslag vinter 2015.

Vi har konsentrert målingene til bebodde underetasjer i fire lavblokker; dvs leiligheter uten kjeller under.

Her vil det erfaringsmessig være størst radonfare.

Målingene er utført med sporfilm fra Radonor AS og prøvene er laboratorieanalysert ved Landauer Nordic AB som er akkreditert etter EN45001.

Alle fire måleresultat ligger langt under laveste tiltaksgrense.

Tilsvarende test i tre blokker for 2-3 år siden ga samme gode resultat.

Hilsen Styret

Rentejustering Husbank lån

Hei!

Justering av rentesats i Husbanken fra 01.07.2015 – Ny rentesats flytende rente:

Halvårlig forfall fra 2,089% til 1,990 % p.a.

Felleskostnadene justeres ned i tråd med dette fra 01.07.2015.

Vi anbefaler styret å orientere andelseierne om denne reduksjonen så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
Sørlandet boligbyggelag
Avd. Regnskap

IKKE LA VINDU STÅ ÅPENT DAGEN LANG

Hei

Ikke la vindu stå åpent dagen lang i den kalde årstid. Da fyrer vi for kråkene.
Ønsker du å sove med åpent vindu, lukker du vinduet når du står opp.

Den balanserte ventilasjon sørger alltid for at du har frisk luft i leiligheten.
Lukk vinduer og spar energi.

Hilsen Styret

Overgang til nytt søppelsystem – del 2

TINNBO – Overgang til nytt søppelsystem

1. I løpet av 2-4 dager vil alle andelseiere i Tinnbo borettslag motta elektroniske nøkkelkort til det nye container søppelsystemet. Alle MÅ bruke nøkkelkortet for å kunne kaste inn søppelposer.

2. Søppel MÅ IKKE settes ved siden av / eller på anlegget.

3. Vi regner med tirsdag 16.september blir siste tømming av dunkene.

4. Der etter vil alle dunker fjernes fra Koboltveien.

5. Har du spørsmål, vennligst ta kontakt med styret på epost; post.tinnbo@borettslag.net

Med hilsen,
Styret i Tinnbo borettslag

12.september 2014
Arvid J. Hoel