Arbeidsfordeling i styret

Marion Ramstad    Styreleder. Telefon: 

Generell adm. Kontakten med boligbyggelaget. Dokumentasjon til Brønnøysund. Budsjett. Internkontroll. Generalforsamling. E-post og kommunikasjon mot beboere sammen med sekretær. Fakturahåndtering. Nøkkelrekvisisjoner.

Heidi Pedersen   Sekretær. 

Innkalle og referere styremøter. Årsberetning. Håndtere post og e-post. Overtakelsesbefaringer. Kommunikasjon mot beboere. Kontantkasse. Fakturahåndtering.

Willy Pedersen  nestleder.  Telefon 

Befaring bygningsmessige forhold, vinduer, dører, låser mm. Elektriske anlegg. Slukkeapparater i fellesarealene. Anskaffelse VV-beredere. Planlegge dugnad sammen med Marion.  Vedlikeholde og supplere rekvisitalageret i nr 16. Reparasjon og anskaffelse av utstyr. Heiser og heisalarmer

 Arild Strøm   Styremedlem. Telefon 

Parkering. Brøyting. Planlegge dugnad sammen med Marion og Ivar. Vedlikeholde og supplere rekvisitalageret i nr 16 sammen med Marion.

 xx   Styremedlem. 

. Hovedansvar for dugnad. 

 xx   Styremedlem. Tlf.

Vedlikehold av garasjene. Lekeplass og lekeapparater. Forsikringssaker.  Skadedyr(Pelias).

Varamedlemmer:

Arvid J. Hoel, tlf. 472 63365,  har ansvar for ventilasjonsanlegget, vinduer og reklamasjon av prosjektet.  Hjemmeside.

 Andre oppgaver

Fellesvaskeri nr 4, håndteres i dag av Yngve Andersson.

 

Opplæring av tillitsvalgte.  Vedrørende disse sakene, kontakt styret på e-post (post.tinnbo@borettslag.net) eller styrets postkasse i nr 18.

Befaringer av bygningsmessige forhold, dører, låser med mer. Elektriske installasjoner.